Skæbnen ville, at jeg d.1. marts 2018 flyttede ind i et vældig stort hus på Nordlangeland, og med det samme tænkte jeg, at ville det være ideelt at lave papirklippeworkshops.
Nu har jeg bestemt nogle datoer for mulige workshops. Tidspunkterne har jeg valgt, fordi de ligger i den periode, hvor man klipper gækkebreve, og gækkebrevene er sådan et godt udgangspunkt for at komme ind på nogle af papirklippets arbejdsgange og finesser.
Jeg glæder mig utroligt meget til at prøve at føre mine planer om workshops ud i livet og siger på forhånd hjerteligt velkommen til jer, der måtte have lyst til at være med.workshop langeland

bronzegridFor et par år siden blev jeg kontaktet af menighedsrådet for Odense Domkirke, om jeg kunne tænke mig at lave nogle papirklip, som skulle danne grundlag for nogle bronzeriste, der skulle ligge forskellige steder i domkirkens gulv, dækkende over et nyt ventilationssystem.

Det var en utroligt dejlig opgave, manende til ærefrygt og ærbødighed, og jeg har nydt at arbejde med den. Gennemgående motiv i ristene er et korsmønster; et lukket kors veksler med et åbent. Korsmønstret har ristene fælles, men derudover afviger de fra hinanden hver især ved et felt inspireret af Knud d. Hellige`s historie.

Albanifonden har sørget økonomisk for, at projektet blev ført ud i livet. Min papirversion ligger nu i bronze i domkirkens gulv og blev indviet d. 12. juni.

Jeg glæder mig til at vise mine værker under Rosenfestivallen i Bogense i august. Det vil blive en stor udstilling med en mangfoldighed af udstillede papirklip.

Fjerde maj indviede borgmester Tonni Hansen det langelandske kunsttårn, som jeg er blevet bedt om at udsmykke. Tårnet ligger tæt ved min bopæl, og til motiv har jeg valgt nogle af de mange dyr, som færdes omkring mig, hvor jeg bor.

Værket er 3 m højt, udført i rustent jern, og dets titel er : “Dyrene omkring mig”.

Sammen med tolv andre langelandske kunstnere deltog jeg i Påsken 2019 i en udstilling i Stoense Kirke. Udstillingen affødte, at mit værk “Flugten til Ægypten” blev erhvervet og nu hænger permanent i Stoense kirke.

10.marts 2019 sluttede en udstilling, jeg havde deltaget i i SAK i Svendborg, “Eldorado”.

De til udstillingen inviterede kunstnere blev bedt om at lade sig inspirere af genstande fra Svendborg Museums arkiver. Selv arbejdede jeg ud fra en blå silkepung skænket af Frederik d. 6. til en admiral Riisbrich efter Slaget på Reden 1801. Værkerne, som kom ud heraf, nød jeg i den grad at arbejde med.

I Januar 2019 sluttede en udstilling, jeg fra september 2018 havde haft i Elsted Sognegård. Tre store papirklip til Grundtvigs “Tag det sorte kors fra graven” blev indkøbt til udsmykning af kordegnens kontor.

I efteråret 2018 indviedes Hotel Odeon i Odense. Til H.C.Andersens eventyr “Den grimme Ælling”, “Tommelise”, “Fyrtøjet” og “Svinedrengen” udførte jeg papirklip, som derefter mangfoldiggjordes via laserskæring. Klippene blev nummeret og signeret og hænger nu fordelt i Hotel Odeons 234 værelser.