Skæbnen ville, at jeg d.1. marts 2018 flyttede ind i et vældig stort hus på Nordlangeland, og med det samme tænkte jeg, at ville det være ideelt at lave papirklippeworkshops.
Nu har jeg bestemt nogle datoer for mulige workshops. Tidspunkterne har jeg valgt, fordi de ligger i den periode, hvor man klipper gækkebreve, og gækkebrevene er sådan et godt udgangspunkt for at komme ind på nogle af papirklippets arbejdsgange og finesser.
Jeg glæder mig utroligt meget til at prøve at føre mine planer om workshops ud i livet og siger på forhånd hjerteligt velkommen til jer, der måtte have lyst til at være med.workshop langeland